Beskrivning

AvCad är ett hjälpmedel för stolpsättning, konstruktionsberäkning för luftledningar inom kraftindustrin. Progammet beräknar linkrafter samt laster på trästolpar och skriver ut rapporter på stolpar. AvCad tar hand om avvägningar i fält, plottar markprofil samt ritar ut bl a sidolut, frihöjder, korsande objekt och befintliga stolpar Detta innehåller installationsanvisning samt en användarmanual. För att kunna köra AvCad på ett bekvämt sätt krävs att man har en PC med en skärmupplösning på minst 1280 x 1024 punkter (pixlar). Vidare bör man ha ett RAM-minne på minst 4 GB. Programmet förutsätter att användaren har goda kunskaper om stolpsättning och konstruktionsberäkning för stolpar. AvCad beräknar stolpdimensioner för trästolpar och rapporterar detta. I AvCad finns även materielhantering.
 Innehåll  Licenshantering
 
Programmet kan fritt installeras på PC. För att kunna utnyttja funktionerna i programmet krävs en licen från SIB. Lösenord och användarnamn erhålles från SIB DATA AB enligt överenskommelse. Användarnamnet samt lösenordet skall användas då licensen hämtas. Detta sker via Internet varför uppkoppling mot Internet erfordras för den dator där AvCad är installerad