AvCad

Avancerat design- och konstruktionsprogram för kraftledningsstolpar

AvCad 5 är det senaste tillskottet till vårt Cad-system. I detta finns beräkningar av laster vid olika förhållanden och mallningar. Här finns också en materielhantering som baseras på e-nummer och de konstruktionstyper man valt. Till Manualen för AvCad 5.

Startfönster för AvCad 5:


Startbilden visar en markprofil samt en stolpsättning utmed profilen. Markprofilen erhålles från avvägningar i fält med antingen totalstation eller GPS-inmätning.
Koordinaterna från inmätningen laddas in i AvCad och kan därmed användas som underlag för stolpsättning.


Förteckning över konstruktioner:


Denna sida visar tekniska uppgifter med illustrationer för de konstruktionstyper som finns tillgängliga i systemet. Skulle något saknas kan detta laddas hem från
SIBs servrar.Självfallet kan stolparna placeras ut på Google maps (ifall 3D-inmätning gjorts med GPS)

Väljer man att visa satellitbild i Google-maps så visas terrängen där man placerat stolparna.

Version 32122126 2016-01-23

                                                         


Alla program installeras numera med SIBInstall.exe. Den kan laddas ned från första sidan.