Besiktning - PC-programmet

Rötskadebesiktning samt dokumentation av trästolpar. Besiktning och dokumentation av kabelskåp. Besiktning och dokumentation av Stolp- och markstationer. Jordtagsmätning.

PC-programmet för distributionsnät hanterar samtliga ovannämnda objekt medan PC-programmet för regionnät hanterar endast stolpar och jordtag.

Alla program installeras numera med SIBInstall.exe. Den kan laddas ned från första sidan.

Startbild i Besiktning.


Överordnade uppgifter (rubriker) i trädvyn till vänster och stolpar, jordtag, kabelskåp eller stationer i vänster matris

I stolpmodulen görs en enklare dimensionskontroll av stolpbenen. I Jordtagsmätning beräknas resulterande värde.
information om stolpe med bild och kontroll av bendata jordtagsinformation med mätvärden kabelskåp med information om grupper och säkringsapparater på skenan  
besiktning av markstation