Vi kan erbjuda följande:

 1. Protokoll
  Protokoll och rondningsprogram för hantering av anläggningar med krav på dokumentation av t ex drift- och underhåll.  Läs mer…
 2. Besiktning
  För besiktning av elkraftanläggningar såsom stolpar, kabelskåp, stationer samt jordtagsmätning. Finns för både distributions- och regionnätet.  Läs mer…
 3. AvCad
  Cadsystem samt konstruktionsberäkning av Luftledningar från distibutionsnät upp till 230 kV.  Läs mer…
 4. Protokoll - Rondo
  Ett mycket flexibelt registerhanteringssystem med protokollhantering.   Läs mer…
 5. Mätarservice - Mätarprotokoll
  Detta program har tagits fram för avläsning av el-, fjärrvärme- och vattenmätare. I detta kan man även lägga in protokoll, göra mätarbyten, felsökningar mm.  Läs mer…
Samtliga våra program använder MS SQL-server (eller SQLExpress) som databas utom AvCad som använder MS Access som standard men SQL-server som tillval.  
Länk till nedladdning av SQLExpress