Protokoll - Rondo

Denna applikation som i grunden är ett registerprogram med otaliga möjligheter att organisera data kan i stort sett anpassas till vilken verksamhet som helst.

Tänkbara användningsområden:

 1. Anläggningsregister - för besiktning, rondning, projektering
 2. Orderhantering
 3. Bokningssystem
 4. Dokumenthantering
programmet har ett eget mappsystem (liknar utforskaren) exempel på ifyllnadsformulär

Programmet består registermässigt av tre huvudtabeller:

 1. Mappar (liknande det som finns i utforskaren)
 2. Objekt (motsvarar ungefär filer i utforskaren)
 3. Protokoll

Varje mapp kan ha obegränsat antal undermappar.

Varje mapp eller undermapp kan ha obegränsat antal objekt.

Varje objekt kan bestå av obegränsat antal fält (*).

Varje objekt kan ha obegränsat antal protokoll.

Varje protokoll kan bestå av obegränsat antal rader (protokollrader)

Varje protokollrad kan bestå av obegränsat antal fält (*).

(*) Fälten kan vara av olika typer: 

 1. Textfält (fri text kan matas in)
 2. Lista fritext (antingen väljs ett värde/text ur en lista eller så skriver användaren en valfri text)
 3. Lista endast val (användaren är styrd att använda endast det som visas i en lista)
 4. Heltal
 5. Decimaltal
 6. Ja/Nej (en kryssruta som antingen förbockas eller förblir avbockad)
 7. Datum (endast datum accepteras)
 8. Upplysning (för ren information)
 9. Datumstämpel (ett datum anges automatiskt då något objekt eller protokoll sparas)

Antal fält samt fälttyper för objekt och protokoll skall endast kunna ändras av en behörig person.

Så här ser design av protokolltyper ut: